ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ (ASF) ประจำปีงบประมาณ  2563 <<รายละเอียด>>