ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 2  และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 3 <<รายละเอียด>>