foto1
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลสถิติ

     ****สถิติผู้เข้าชม****     

 

 

Login Form

การให้บริการ

 การให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ 

 บริการจำหน่ายวัคซีน

 ขอตรวจประเมินหลักเกณฑ์  การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ (ลงสัตว์ปีก)

 ใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม

 ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 

 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์

ศูนย์มาตรฐานฟาร์ม

แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี

สถิติผู้เยี่ยมชม

1049577
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
238
656
3655
1042455
12683
23294
1049577

Your IP: 54.167.62.170
Server Time: 2018-02-24 08:07:26

อบรมระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

             วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายวรากร  จิตรหลัง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดอบรมระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะการปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ในการปรับปรุงข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมและตรวจสอบสินค้าเกษตรแบบบูรณาการเทศกาลตรุษจีน 

 

         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการตรวจเยี่ยมตลาดสด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตรคุณภาพ  เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าดี มีคุณภาพ  ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษกันทุกครัวเรือนด้วยหมู เป็ด ไก่ผลไม้ ขนมต่างๆ  

        ทั้งนี้ นายวรากร  จิตรหลัง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ รักษาราชการแทน ปศสุัตว์จังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ สุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ (เนื้อสุกร เนื้อไก่ และเนื้อโค) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์หาสารเร่งเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะตกค้าง และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค  กรมประมง สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าประมง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารตกค้าง Formaline, Malachite green, Nitrofuran และ Chloramphenicol กรมวิชาการเกษตร สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าเกษตร (ผัก และผลไม้) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารตกค้าง โดยจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตลาดสด 1 แห่ง คือ ตลาดสดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2561 07:11

กิจกรรมตรวจตลาดขายเนื้อสัตว์

Written by

กิจกรรมตรวจตลาดขายเนื้อสัตว์

 

         วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายปราโมทย์  วงษ์เจริญสมบัติ ปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการกิจกรรมตรวจตลาดขายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ  เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัย มีคุณภาพ

 

 

 

 

ร่วมดูสถานที่และการดำเนินการโครงการพัฒนาและสนับสนุนวัตถุดิบสุมนไพรและสิ่งอำนวยความสะดวก

 

            วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางธนิดา หรินทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตราฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ พร้อมคณะจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตราฐานสินค้าปศุสัตว์ ร่วมดูสถานที่การดำเนินโครงการพัฒนา และสนับสนุนวัตถุดิบสมุนไพรบ้านดงบัง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายวรากร จิตรหลัง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมหารือและมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงาน

 

 

                   วันที่ 29 มกราคม 2561  เวลา  14.00 น.นายวรากร  จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี  ประชุมหารือและมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

              วันที่ 29 มกราคม 2561 นายวรากร  จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิและเจ้าหน้าที่  ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดราษฎร์เจริญศรัทธา หมู่ 1 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ให้บริการปรึกษาแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว บริการยาละลายน้ำสัตว์ปีก มีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก

การตรวจติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่

 

 

             วันที่ 18 มกราคม 2561  เวลา 13.00 น.ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ตรวจติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่  โดยนายชัชชาย  เต็งหงษ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการตามนโยบายฯ  ณ กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

               วันนี้ (19 ม.ค.2561) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ทรงติดตามการดำเนินงานด้านชลประทานและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของจังหวัดปราจีนบุรี อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี 2520 ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีการก่อสร้างฝายจำนวน 40 แห่ง , 1 สถานีสูบน้ำ และอ่างเก็บน้ำต่างๆ จำนวน 15 แห่ง มีพื้นที่รับประโยชน์ด้านการเกษตร จำนวน 189,999 ไร่ มีการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ในลักษณะหมู่บ้านป่าไม้ จำนวน 7 โครงการ และในลักษณะสหกรณ์นิคมต่อเนื่อง จำนวน 5 แห่ง มีการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรครบวงจร โดยการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ การทำการเกษตรผสมผสานทั้งพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก การส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี และการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน อีกทั้งได้ดำเนินการบำรุงรักษาพื้นที่ป่าเดิม ป้องกันรักษาป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ , ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ นอกจากนี้ มีการดำเนินงานสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบนตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
              ในการนี้ นายวรวิชญ์ วราอัควปติ ปศุสัตว์เขต 2 และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมรับเสด็จในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

 

        วันที่ 13 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 โดยนำไก่ทอดไปแจกเด็ก ณ บริเวณด้านหน้า ศาลากลางหลังเก่า หน้าลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

 

 

 

 

 

โครงการประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการ  โรงฆ่าสัตว์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

 

           วันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายวัชรพงษ์  ศรีตัมภวา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังวัดปราจีนบุรี จัดโครงการประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการ  โรงฆ่าสัตว์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และให้ความรู้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 ราย ดังนี้

1.   พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2556 และกฎหมายลำดับรอง

2.   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการแจ้งการฆ่าสัตว์และออกหลักฐานการับแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2560

3.   ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2560

4.   ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2560

5.   โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจ ผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

 

 

 

 

 

Startต่อไป12345678910ต่อไปEnd
Page 1 of 13

นานาสาระ

โทรทัศน์  ช่อง 3 | ช่อง 5 | ช่อง 7 | mcot | NBT | ThaiPBS  | UBC  
ข้อมูลประจำวัน  ราคาหุ้น | ราคาน้ำมัน | ราคาทองคำ | อัตราแลกเปลี่ยน | พยากรณ์อากาศ
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ | ผู้จัดการ | มติชน | เดลินิวส์  | ข่าวสด | ไทยโพสต ์| แนวหน้า | กรุงเทพธุรกิจ  |  สยามรัฐ | คมชัดลึก | บ้านเมือง | สำนักข่าวไทย | ฐานเศรษฐกิจ
ค้นหาข้อมูล  เบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย | รหัสไปรษณีย์  | เช็คเที่ยวบิน | ตารางเดินรถไฟ | ตารางเดินรถ บขส. | แผนที่ทางด่วน | เส้นทางเดินรถเมล์
ธนาคาร  กรุงไทย | กรุงเทพ | กสิกรไทย | อาคารสงเคราะห์ | ไทยพาณิชย ์| ธ.ก.ส. | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กรุงศรีอยุธยา | ไทยธนาคาร | นครหลวงไทย
อื่นๆ  ด้านปศุสัตว ์|  สลากออมสิน | ออมทรัพย์ทวีสิน | แปลภาษาทั้งหน้าเว็บ | ดิกชันนารี |  จองโรงแรม | เสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
Yahoomail | HotMail | ไวรัสคอมพิวเตอร์ | ดิกชันนารีออนไลน์ I แปลภาษาทั้งหน้าเวบ | หน่วยงานในสังกัดกรมฯ | สำนักงาน ก.พ.
Copyright © 2018 Prachinburi Provincial Livestock Office All Rights Reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี Tel. 0-3721-6670 Fax. 0-3721-6670 กด 7 E-mail : pvlo_pcr@dld.go.th